Villkor

Genom att vara ansluten till denna webbplats godkänner du att du är bunden av Användarvillkoren för denna webbplats, alla tillämpliga lagar och bestämmelser och du godkänner att du är ansvarig att följa gällande lokala lagar. Om du inte godkänner något av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

Användning av licens

Tillstånd beviljas tillfälligt för att ladda ner en kopia av materialen (information eller programvara) på The Food Scientist hemsida för endast personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljande av en licens, inte någon överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:

  • ändra eller kopiera materialen.
  • använda materialen i kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
  • Försöka avkoda eller omvandla någon programvara som finns på The Food Scientist hemsida.
  • ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller
  • överföra materialet till en annan person eller ”spegla” materialen på någon annan server.

Licensen kommer automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan när som helst avslutas av The Food Scientist. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material som du innehar, såväl i digitalt som tryckt format.

Friskrivning

Materialet på The Food Scientist-webbplatsen tillhandahålls ”som det är”. The Food Scientist ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avvisar därmed och upphäver alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar The Food Scientist inte eller ger några upplysningar om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på dess webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

Begränsningar

The Food Scientist eller dess leverantörer kan under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialet på The Food Scientists webbplats, även om The Food Scientist eller en auktoriserad representant för The Food Scientist har underrättats muntligt eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar inte för dig.

Revideringar och felskrivningar

 Materialet som visas på The Food Scientistswebbsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. The Food Scientist garanterar inte att något av materialen på deras webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. The Food Scientistkan när som helst göra ändringar i materialet på sin webbplats utan föregående meddelande. The Food Scientistgör dock inte något åtagande att uppdata materialet. 

Länkar

The Food Scientisthar inte granskat alla webbplatser som är länkade till deras webbplats och ansvara inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte att den länkade webbplatsen godkänts av The Food Scientist. Användning av sådan sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Villkor för ändringar

The Food Scientistkan när som helst ändra användarvillkoren för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

Gällande lag

Eventuella krav avseende The Food Scientistswebbplats regleras av lagen i Sverige utan hänsyn till dess lagkonflikter.

OBS! Din signatur på en tryckt kopia av dessa villkor är inte nödvändig. Din användning av våra tjänster utgören virtuell signatur med samma kraft och verkan som om du faktiskt hade skrivit under en tryckt kopia av dessa användarvillkor.

Dessa villkor kan komma att korrigeras och ändras utan föregående meddelande eller särskild annonsering. Vi hänvisar till tillämpade versionen.

Contattami

Compila il modulo accanto se vuoi contattarmi o chiedermi informazioni sui miei servizi.

TOP