MITT JOBB SOM FORSKARE OCH LÄRARE

Jag har en mycket varierad yrkesprofil, och har erfarenheter som forskare, lärare, föreläsare, förtfattare, konsult och näringsterapeut.

Under loppet av min 15-åriga yrkesbana som forskare har jag publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar inom folkhälsa och epidemiologi. Jag har även samarbetat med många olika forskare runt om i Europa.

img-consulenza
2010
2010

Göteborgs Universitet

Docent i folkhälsa på Sahlgrenska Akademin.

2010-2014

Projekt: Medelshavskostens hälsoeffekter på barn och vuxna

Detta projekt som nu är avslutat har resulterat i ett stort antal vetenskapliga publikationer, liksom flera omnämnanden i den internationella pressen, bland vilka Washington Post and Mail, plus ett bidrag som jag skrev för den amerikanska upplagan av Huffington Post. I denna artikel visar jag att skandinaviska barns kosthållning nu ligger mycket närmare medelhavskosten än den barn i Italien, Spanien och Cyern håller.

2014-2017

Projekt: Mejeriprodukters intåg och hälsa

Under de senaste åren har jag jobbar på ett projekt som syftar till att undersöka sambandet mellan mejeriprodukter och livslängd, särskilt om det finns skillnader mellan mjölk och andra mejeriprodukter i form av effekter på hälsa.

2017

Min erfarenhet som lärare

Förutom min forskarbakgrund har jag också arbetat mycket som lärare, inte bara i Sverige på Göteborgs universitet men också i Italien på Pavias universitet. Jag har undervisat om diabetes- och fetma epidemiologi, men också inom många olika ämnen såsom malnutrition. Jag har också varit koordinator av kursen "Life course epidemiology" för doktorander från olika nordiska länder. I Italien undervisar jag på en masterkurs om klinisk nutrition.

Min erfarenhet som föreläsare

Jag är en effektiv kommunikatör och det ger mig stor glädje att erbjuda föreläsningar av högsta kvalitet. Jag lägger stor vikt vid att leverera mitt budskap tydligt och effektivt, och har föreläst på flera nationella och internationella konferenser. Inte minst har jag blivit inbjuden som talare på Harvard University i USA samt det multinationella företaget Barilla i Italien och nyligen av TEDx salon i Göteborg. Som aktiv medlem i "Toastmasters International Association", är jag även certifierad som "Advanced Communicator" och "Advanced Leader" enligt deras internationella standard.

Prova min online coaching tjänst nu!

TOP