Esofagit och Gastrisk Reflux

Esofagit

Halsbränna då och då är inte farligt, det är först om det pågår en längre period utan att den behandlas som det kan bli allvarligt. Denna inflammation eller irritation i matstrupen kallas ”esofagit”, eller ”matstrupsinflammation”. Den kan antingen utlösas på grund av sura uppstötningar, bakterie-  och virusinfektioner eller ibland som en reaktion på vissa mediciner. Halsbränna uppstår när maginnehållet och syrorna åker tillbaka upp i matstrupen.

Det kan hända att du vill ta prover för att se om du har esofagit och gastrisk reflux om du har symtom som halsont, halsbränna och en obehaglig smak av sura uppstötningar.

ACG:s uppdaterade 2013 riktlinjerna för diagnostisering och behandling av Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) tar också upp några andra typiska symtom på GERD. Dessa innefattar obehag i övre buken, ständig känsla av uppblåsthet och illamående. Förutom dessa förekommer det även några mindre vanliga symtom på esofagit. Dessa innefattar svårigheter att svälja, odynofagi, hosta, heshet, väsande andning och blodiga kräkningar. Vissa människor kan också uppleva mild bröstsmärta som nästan är identisk med den vid kranskärlssjukdom. Smärtan kan också kopplas till diafores (svettning) och andfåddhet. När det gäller kramp i matstrupen kan nitrater fungera som smärtstillande medel.

Människor med systemiska sjukdomar som diabetes, funktionsstörning i binjurarna och alkoholism samt äldre patienter kan vara benägna att få infektiös esofagit på grund av förändrat immunförsvar. Steroider, strålning, cytotoxiska medel och immunmodulatorer kan också bidra till nedsatt immunförsvar.

Typer av esofagit

Eosinofil esofagit

esofagit och gastrisk reflux

Eosinofil esofagit uppstår på grund av ett överflöd av eosinofila leukocyter i matstrupen. Detta senare fenomen utlöses när kroppen överreagerar på ett allergen. Denna typ kan göra det svårt för barn att äta. Boston Children’s Hospital konstaterar att 1 av 10 000 barn har denna typ av esofagit. Något av det som vanligtvis utlöses detta är:

 • Mjölk
 • Ägg
 • Vete
 • Jordnötter
 • Nötter
 • Soja
 • Skaldjur
 • Pollen (inhalerade allergener)

Refluxesofagit

Refluxesofagit associeras främst med gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Detta uppstår när maginnehåll som syra återkommande kommer upp i matstrupen. Uppstötningar leder till irritation och kronisk inflammation i matstrupen.

Läkemedelsframkallad esofagit

Läkemedelsframkallad esofagit

Den här termen avser ett tillstånd som uppstår när en person tar specifika mediciner utan att dricka tillräckligt med vatten till. När detta sker ofta kvarstannar läkemedlet i matstrupen för länge. Exempel på läkemedel som kan orsaka läkemedelsframkallad esofagit är:

 • Antibiotika
 • Smärtstillande
 • Kaliumklorid
 • Bisfosfonater (läkemedel som förebygger benskörhet)

Infektiös esofagit

Infektiös esofagit

Det förekommer också en infektiös form av esofagit, även om den är ovanlig och oftast berör personer med försvagat immunförsvar. Det kan uppstå på grund av närvaron av bakterier, virus, parasiter och svamp. Dock kan även friska vuxna och till och med barn drabbas av det. En av de vanligaste typerna av infektiös esofagit är candida. Annat som bidrar till uppkomsten av infektiös esofagit innefattar:

 • Herpes simplexvirus
 • Cytomegalovirus
 • Epstein-Barr-virus
 • Varicella-Zoster-virus (Vattkoppor)
 • Humant papillomvirus
 • HIV
 • Poliovirus
 • Bakteriearter
 • Parasitinfektioner

Lymfocytisk esofagit

Lymfocytisk esofagit (LE) är ett annat sällsynt tillstånd. Vid det här tillståndet finns det ett ökat antal lymfocyter i matstrupen i matstrupen. Detta kan också förekomma samtidigt med med eosinofil esofagit eller GERD.

Behçets syndrom (eller Behçets sjukdom)

Ytterligare en sällsynt form av esofagit som orsakar sår i munnen, matstrupen och andra delar av kroppen genom en form av vaskulit.

Graft-versus-host disease

Denna komplicerade form av esofagit kan uppstå efter en transplantation (t.ex. benmärgstransplantation). De nyligen transplanterade cellerna attackerar mottagarens kropp och som ett resultat kan det uppstå esofagit.

Cancer esofagit

Detta kan vara ett symptom på matstrupscancer eller metastatisk cancer som startat i någon annan del av kroppen och sedan spridit sig till matstrupen.

Symptom på Esofagit

Vanliga symtom på esofagit är:

 • Sväljsvårigheter (dysfagi)
 • Smärta när du sväljer (odynofagi)
 • Halsont
 • Halsbränna
 • Sura uppstötningar
 • Epigastrisk buksmärta
 • Hes röst
 • Bröstsmärta (värre vid matintag)
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Minskad aptit
 • Hosta

Barn i unga åldrar kan uppleva svåra att mata. Kontakta läkare om ditt barn drabbas av följande symtom:

 • Andfåddhet eller bröstsmärtor i samband med mat
 • Huvudvärk, muskelsmärta eller feber
 • Ihållande symtom i några dagar
 • Svåra symtom som hindrar barnet att äta

Vad orsakar esofagit? Vad är dysfasi?

Esofagit är en inflammation i matstrupen som vanligtvis orsakas av infektion eller irritation i matstrupen.

Inflammation i matstrupen kan bero på bakterier, virus eller svamp, som exempelvis följande:

 • Candida, en jästinfektion. Den är mycket vanligt hos patienter med försvagat immunförsvar, särskilt de med HIV/AIDS, diabetes, patienter som genomgår cellgiftsbehandling eller de som tar antibiotika eller steroider.
 • Herpes, en välkänd virusinfektion. Det utvecklas också i matstrupen hos personer med försvagat immunförsvar.

En av orsakerna till irritation i matstrupen är uppstötningar av magsyra. De många orsakerna till uppstötningar innefattar:

 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD): Dysfunktion/svaghet i muskeln som håller magen stängd, även känd som nedre esofagusfinkter, kan göra att magsyra läcker in i matstrupen. Man kallar detta sura uppstötningar eller GERD, och dessa irriterar matstrupens slemhinnor. I svåra fall kan det utvecklas till erosiv esofagit, en form av sår i matstrupen.
 • Kräkningar: När en person ofta eller kroniskt kräks kan detta vara ett tecken på skador på matstrupen som uppstått på grund av syra. Vid överdriven eller kraftig kräkning kan små slemhinnesprickor uppstå i matstrupen (ett sällsynt tillstånd som kallas Mallory-Weiss syndrom) leda till ytterligare skada.
 • Diafragmabråck: Detta är en typ av avvikelse som uppstår när en del av magen rör sig ovanför diafragman, där det bildar en onormal ficka. Denna onormala ficka är ett diafragmabråck som gör att överflödig syra läcker in i matstrupen.
 • Akalasi: När nedre delen matstrupen inte öppnas normalt kan mat fastna i matstrupen. Det här tillståndet kallas för akalasi. Personer med akalasi löper högre risk att drabbas av matstrupscancer än friska människor.

Alla sorts medicinska behandlingar för alla slags tillstånd kan även orsaka irritation i matstrupen.

Alla sorters operationer, däribland fetmakirurgi (för viktminskning), kan öka risken för esofagit. Aspirin och andra antiinflammatoriska läkemedel kan irritera slemhinnan i matstrupen och öka syrabildningen i magen som så småningom kan leda till sura uppstötningar.

Läkemedelsframkallad esofagit kan uppstår när starka mediciner tas med alltför liten mängd vatten, vid intag av medicin innan sänggåendet, så att ämnet fastnar i matstrupen och orsakar irritation. Strålning vid cancerbehandling på bröstet kan även orsaka brännskador och inflammationer i matstrupen.

Andra orsaker till irritation i matstrupen kan vara:

 • När man oavsiktligt svalt ett främmande ämne eller för gammal mat
 • En kost med sura livsmedel, kryddor eller stora mängder koffein
 • Rökning

Vilka grader av esofagit finns det?

Det finns många graderingssystem som kan hjälpa till att utvärdera svårighetsgraden av esofagit. Los Angeles Klassifikationssystem är den mest använda metoden.

Denna metod klassificerar esofagit på följande sätt:

 • Grad A: En (eller flera) sår på slemhinnan inte längre än 5 mm som inte sträcker sig mellan det översta av två slemhinneveck
 • Grad B: En (eller flera) sår på slemhinnan som är mer än 5 mm långa som inte sträcker sig mellan det översta av två slemhinneveck
 • Grad C: Ett (eller flera) sår på slemhinnan som är kontinuerliga mellan det översta på två eller flera slemhinneveck men som innefattar mindre än 75% av omkretsen
 • Grad D: En (eller flera) sår på slemhinnan som innefattar minst 75% av matstrupen omskrets

Tidigare använde man sig av Savary-Miller Klassifikationssystem, men efter att Los Angeles Klassifikationssystem introducerades anser man detta mer giltigt och grundligt.

Diagnos av esofagit

diagnos av esofagit

För att diagnostisera omfattningen av esofagit kan en gastroenterolog remittera till specialistester. Dessa tester innefattar:

 • Esophagogastroduodenoscopy (Övre endoskopi): En vanlig metod när man använder ett endoskop för att direkt undersöka matstrupen, magen, och även den första delen av tarmarna. Under denna procedur tar man vävnadsprover vanligtvis genom en biopsi för att kunna bedöma skadorna på matstrupen.
 • Esofageal manometri: ett tunt, tryckkänsligt rör förs in via munnen eller näsan och ner i magen för att mäta trycket inuti matstrupens nedre del. Sedan dras den långsamt tillbaka in i matstrupen. När patienten sväljer mäter röret kraften på muskelsammandragningen.
 • Övre GI-serien eller bariumsvalan: I detta test röntgas matstrupen efter att patienten har druckit en bariumlösning. Bariumlösning framstår i vitt på en röntgen och kan därmed belysa omfattningen av skador på matstrupen och dess omgivning.

Tillgängliga behandlingar för esofagit

Det finns flera medicinska behandlingar att tillgå som hjälper till att neutralisera magsyror och ger kortvarig lindring vid esofagit. Dessa receptfria läkemedel ska dock inte användas under några längre perioder, och jag om symtomen håller sig sig mer än två veckor rekommenderar jag att du uppsöker läkare.

Smärtstillande läkemedel som kortikosteroider tillhör de läkemedel som finns att tillgå för behandling av inflammatorisk orsak till esofagit.

Finns det någon kost som lindra smärta i matstrupen?

Kosten har stor betydelse när det gäller att minska symtom på esofagit. En GERD-diet kan minimera sura uppstötningar, vilket är den främsta orsaken till esofagit.

Kost som kan lugna symtomen på esofagit är bland annat:

 • Måltider med mycket protein och lite fett
 • Att äta mindre måltider under dagen, och oftare
 • Mild mat som är lätt för matsmältningen

Samtidiga Riskfaktorer för esofagit

Om esofagit förblir obehandlad kan det leda till magsår, blödningar och kronisk ärrbildning. Ärrbildningen kan inskränka matstrupen och därmed påverka sväljförmågan.

Människor med esofagit löper större risk att få Barretts esofagit. Denna medför ökad risken för cancer i matstrupen. Vissa personer som utvecklar Barretts esofagus kan också utveckla esophageal adenocarcinoma, det vill säga tumörer i matstrupen.

Allvarlig esofagit kan leda till stora svårigheter att svälja och allvarlig undernäring.

Går det att bota esofagit?

Hur prognosen för esofagit ser ut beror på om man lyckas hitta orsaken. När esofagit orsakas av en infektion kan den behandlas med medicin, och även kost- och beteendeförändringar. Vissa gången även genom kirurgi. De flesta blir helt återställda med hjälp av läkemedel, medan andra behöver långvarig medicinsk behandling för att upprätthålla hälsan.

Esofagit som orsakas av sura uppstötningar är ganska enkelt att åtgärda. De flesta människor kan få detta, och kan ta medicin mot det för att förebygga mer allvarliga tillstånd.

Vissa personer med GERD kan utveckla Barretts esofagus, och några patienter med Barretts esofagus kan utveckla cancer. Därför bör en gastroenterolog alltid ha kontroll över patienter med Barretts esofagus

Prognosen för personer med eosinofil esofagit är oftast gynnsam. Detta är ett kroniskt och återkommande men inte livshotande. Behandlingarna för det blir långsamt bättre genom diverse Immunmodulerande medel för att minska allergiliknande reaktioner.

Akalasi, å andra sidan, är en progressiv, men ändå behandlingsbar sjukdom, även om vissa personer med akalasi kan utveckla skivepitelcancer (en karcinom).

När behöver du uppsöka läkare?

esofagit och gastrisk reflux

Oftast kan esofagit uppstå på grund av underliggande tillstånd som påverkar matsmältningssystemet. Om du har symtom på esofagit som håller i sig i mer än några dagar och du inte känner någon förbättring efter att du har tagit syraneutraliserande läkemedel, då bör du kontakta läkare. Gör detta särskilt om du har influensaliknande symtom med huvudvärk, feber och muskelsmärta

Dessutom bör du få akut hjälp om du:

 • får bröstsmärta som håller i sig mer än några minuter
 • känner det som att maten fastnar i matstrupen
 • har tidigare haft hjärtproblem
 • har smärta i munnen eller halsen när du äter
 • blir andfådd eller får bröstsmärta kort efter att du ätit någon måltid
 • drabbas av kraftiga kräkningar, illamående och samtidiga andningssvårigheter
 • kräks grönt eller gult innehåll, och om detta innehåller blod och ser ut som malet kaffe


Medicinska behandlingar för esofagit

Vilken medicinsk behandling som ges vid esofagit beror till stor del på de bakomliggande orsakerna. I synnerhet när esofagit orsakas av en infektion kan den behandlas med antibiotika. När esofagit orsakas av sura uppstötningar eller GERD kan den även behandlas med specifika mediciner. Protonpumpshämmare (PPI) minskar eller blockerar de sura uppstötningarna samtidigt som de ger lindring. När esofagit uppstår efter en operation kan det krävas medicinsk behandling för att blockera magsyran och läkemedel under lång tid framöver. Om esofagit inträffar som en reaktion på något läkemedel måste dessa läkemedel bytas ut av en läkare.

Om esofagit diagnostiseras i ett tidigt skede finns det stora chanser att rätt medicinering, kost och livsstilsförändringar kan hjälpa kroppen att självläka. Vid diagnos i ett senare skede kan tillståndet bli allvarligare, och mer invasiva behandlingar krävs för att ta itu med sväljsvårigheter och ärrvävnadsproblem. Endoskopi görs ofta för att ta bort rester av läkemedel, mat och främmande ämnen som fastnat i matstrupen. Under en endoskopisk procedur kan även matstrupen utvidgas. Särskilt eosinofil esofagit kan behandlas genom en försiktig utvidgning av matstrupen (dilatation) i kombination med specifika mediciner. När oral medicin inte fungerar kan även akalasi behandlas med en utvidgning av matstrupen (dilatation). Kirurgisk behandling är ibland den bästa löningen för att avlägsna skadade delar av matstrupen och på så sätt förhindra uppkomst av cancer, särskilt när det gäller Barretts esofagit.

Mat och dryck som förvärrar symtomen på esofagit

 • Fet mat
 • Kryddstark mat som kan öka inflammation
 • Sura livsmedel och drycker som innehåller mycket citrus och tomater
 • Mat som orsakar halsbränna, som exempelvis choklad, lök, vitlök och mynta
 • Läsk, kaffe, te och alkohol och också
 • Sluta äta innan du känner dig helt mätt

Livsstilsförändringar som kan minska symtomen på esofagit är:

 • Sluta röka
 • Försök att gå ner i vikt
 • Använd bekväma kläder
 • Undvik smärtstillande medel och antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som ibuprofen (Advil, Motrin) eller naproxen (Aleve)
 • Ät inte något direkt efter en stor måltid i utan vänta cirka 2-3 timmar
 • Ta små bitar av maten och tugga den ordentligt
 • Undvik att äta minst 3 timmar före läggdags
 • Höj huvudändan på sängen med 10-15 cm

Kostråd vid esofagit

kostråd vid esofagit

Om du blir irriterad i halsen eller nedre delen av bröstet när du äter vissa livsmedel eller efter ett medicinskt ingrepp kan det hjälpa att övergå till en kost som är lätt för matsmältningen.

När maten går från munnen till magen passerar den genom matstrupen. Om du upplever en brännande känsla i det nedre delen av bröstet beror det vanligtvis på att lite mat har fastnat där på grund av esofagit. Man kan uppleva att det känns irriterat eller inflammerat i matstrupen.

Matstrupens vävnader kan bli inflammerade på grund av komplikationer från strålbehandling, sura uppstötningar, diafragmabråck, kräkningar och genom intag av orala läkemedel. Esofagit kan självläka av hjälp av medicin, men för att man ska återhämta sig snabbare krävs det en snäll diet.

Syftet med att äta en mjuk och fiberrik kost är att underlätta för matsmältningen och därmed undvika irritation i matstrupen.

Kost man bör vara uppmärksam på

Om du drabbats av esofagit bör du äta mat som lätt går att smälta. Det hjälper att undvika kolsyrade drycker och även alltför varma och kalla drycker. Du kan också få en lista av din läkare med de livsmedel som lämpar sig för just dig under läkningsprocessen.

Mjölkprodukter

Om du har esofagit kan du dricka mjölk och andra mejeriprodukter, men när det gäller ost, välj gärna den mjukare variant som gräddost, ricotta, brie och Neufchâtel. Yoghurt är supermat för människor med esofagit, men ät den inte med flingor, granola eller med citrusfrukt. Glass kan du äta om har låg fetthalt.


Fiber

För ett snällare alternativ kan du byta ut råa grönsaker mot konserverad eller frusen frukt. Lägg till banan och avokado i kosten. Buljong och soppa är mycket nyttigt som måltidsalternativ. Tillsätt potatis, morötter och ärtor i buljongen.


Bröd och gryn

Magen kan ha svårt att smälta bröd och gryn. En lösning på detta kan vara att doppa dem i soppa eller buljong. Koka dem extra mycket för att få dem mjuka. Undvik donuts, fruktkakor, frallor, ris och andra saker som kan orsaka irritation eller smärta i matstrupen.

Proteiner

De flesta livsmedel innehåller protein, särskilt ägg, kött, fisk, baljväxter, mejeriprodukter och spannmål. Du måste undvika rostbiff, stekt bacon, korv och kallskuret. Benfri vit fisk och mild äggröra är mat som även är lätt att svälja.

Kan man förebygga esofagit?

Även om de flesta människor då och då kan få detta, finns det sätt att förebygga det på. Esofagit som orsakas av GERD kan förhindras genom en hälsosam livstil, genom att bibehålla en bra vikt och att följa kostrekommendationer. En korrekt munhygien är oerhört viktigt för att förhindra esofagit som uppstår på grund av Candida-jästsvampar. Se också till att alltid ta läkemedel tillsammans med vatten och när du står upp.

Att tänka på

Om esofagit förblir obehandlad kan den bli kronisk och leda till förträngning av matstrupen och även ge vävnadsskador. Man kan också utveckla cancer på grund av alltför stora vävnadsskador och när man utsätts för syra.

Esofagit är smärtsamt och obehagligt. Men precis som med de flesta andra sjukdomar går den att hantera effektivt med hjälp av förändringar i livsstil och kost.

Om du undrar något finns jag här för att svara. Ställ gärna frågor, dela med dig av erfarenheter och ge feedback i kommentarsfältet nedan. Jag skulle gärna komma i kontakt med alla av er.

Gianluca Tognon

Gianluca Tognon

Gianluca Tognon är en italiensk näringslärare, talare, entreprenör och tidigare docent vid Göteborgs universitet. Han började sin karriär som biolog och tillbringade 15 år både i Italien och sedan i Sverige. Han har varit involverad i flera EU-forskningsprojekt och har omfattande arbetat och publicerat om sambandet mellan kost, livslängd och kardiovaskulär risk under hela livslängden och studerar också potentiella interaktioner mellan diet och gener. Hans arbete om Medelhavskost i Sverige har citerats av många tidningar världen över, bland annat bland Washington Post och The Telegraph. Som talare har han blivit inbjuden av Harvard University och det italienska multinationella livsmedelsföretaget Barilla.

Leave a Replay

About Me

I’m an Italian nutrition coach, speaker, entrepreneur and associate professor at the University of Gothenburg. I started MY career as a biologist and spent 15 years working both in Italy and then in Sweden.

Recent Posts

Sign up for our Newsletter

We never send Spam

TOP
Shares