5 lögner om kostfakta som kan sabotera dina försök att gå ner i vikt

gå ner i vikt

Varför hinner du inte att gå ner i vikt?

Kanske är du en av dem som har försökt ditt bästa att gå ner i vikt, men fortfarande inte sett de resultat du eftersträvar. Och givetvis vet du att det är viktigt att du äter näringsriktig mat som ger dig bättre hälsa och rörlighet.

I din strävan att gå ner i vikt har du kanske dessutom kollat upp några näringsmässiga hållpunkter. Dessvärre florerar det en hel del felaktig information därute, och att avgöra vilka kostmässiga råd man ska följa kan bli en riktig mardröm.

Detta blogginlägg tar en titt på några av de näringsmässiga “lögner” som många av oss fallit för – tveksamma fakta som kan sabotera din viktminskning.

 1. Proteiner från mejeriprodukter kan orsaka benavkalkning

Vi har läst om det på Internet och hört det på nyheterna: proteiner från mejeri- och animaliska produkter sänker blodets pH-värde och medför att kalcium frigörs från skelettet och avsöndras via urinen, vilket alltså innebär att skelettet avkalkas. Men studier har motbevisat detta påstående. Inte nog med att kalcium från mejeriprodukter absorberas av kroppen, den ökade kalciummängden i urinen från den som äter mejeriprodukter är ett direkt resultat av den högre kalciumkoncentrationen i kroppen. Kort sagt, proteiner från mejeriprodukter orsakar inte benavkalkning.

Några av mina klienter är laktosintoleranta, vilket medför svårigheter att smälta många mejeriprodukter. Om så är fallet för dig kommer jag att hjälpa dig till en balanserad kost som också ger dig det kalcium du behöver från andra källor än mejeriprodukter.

Att gå ner i vikt snabbt och på kort tid ger sämre långsiktiga viktresultat än gradvisa, långsammare viktminskningar

Under mångar år har den allmänna uppfattningen varit att gå ner i vikt långsamt fungerar bättre i kampen mot fetma. Men denna vanliga hälsouppfattning har blivit vetenskapligt motbevisad. Försök med viktminskning visade att en snabbare och större viktminskning medförde en lägre vikt vid uppföljning efter en längre period. En annan analys som jämförde effekterna av snabb viktminskning (genom mycket låga energimetoder) med en långsammare viktminskning, fann ingen signifikant skillnad mellan de två metoderna med avseende på slutlig viktminskning vid uppföljningen efter en längre tid. Även om det är oklart varför vissa personer med fetma uppnår en snabbare viktminskning från första början än andra, så är rekommendationen att gå ner i vikt långsamt för att få en större och mer varaktig viktminskning inte vetenskapligt understödd. Kanske vill påståendet att du bör gå ner i vikt långsamt hålla dig inblandad i viktminskningsprogram så länge som möjligt!

Vi går alla ner i vikt med olika hastighet. Låt mig hjälpa dig skräddarsy en diet som passar för dig, som hjälper dig gå ner i vikt och som håller övervikten borta.

Många pålitliga tester kan upptäcka intoleranser

Negativa reaktioner på livsmedel som inte kan förklaras av standardtester för allergier och som inte är celiaki eller laktosintolerans, kategoriseras generellt som “intoleranser”. Problemet är att inte finns några giltiga tester för att ställa diagnoser för dem. Trots detta faktum hävdar många företag att deras tester kan hjälpa människor att hitta de specifika livsmedel som skapar problem för dem. Detta är definitivt en kommersiel ploj, och sådana tester bör undvikas.

Följ denna metod för att upptäcka intoleranser:

 • För ett register över allt du äter – gör detta under ett par veckor och notera om du utvecklar några symtom som en reaktion på specifika livsmedel.
 • Börja eliminera misstänkta matallergener från din kost – ta bort livsmedlen ett och ett för att upptäcka när symtomen börjar avta.
 • Återinför de misstänkta livsmedlen – efter ett par månader kan du börja återinföra de misstänkta livsmedlen i din kost.
 • Se om din tolerans mot de misstänkta livsmedlen förbättrats – kanske upptäcker du att du har utvecklat tolerans för de livsmedel som förut skapade problem för dig.

Om du har en intolerans hjälper jag dig att utforma en diet som eliminerar livsmedel som kan skapa problem men som fortfarande ger dig det näringsinnehåll du behöver.

 1. Kosttillskott kan skydda mot cancer

Kosttillskott är en annan enorm industri som gör läkemedelsföretagens våta dröm till sanning – att göra klienter inte bara av sjuka människor, men även (och i synnerhet!) av friska individer. Även om kosttillskott klassas som “livsmedel” av europeisk lagstiftning, tycker jag de borde klassas som läkemedel. Särskilt då Världsfonden för cancerforskning (WCRF) i sitt utlåtande, efter att en rapport som sammanfattade en omfattande litteratursökning om vetenskapliga bevis om kost och cancer publicerades, framhöll att kosttillskott inte skyddar mot cancer. Inte nog med det, vid höga doser kan de till och med öka riskerna för denna förskräckliga sjukdom! Detta kan tyckas vara nog för att enbart rekommendera användning av tillskotten vid ett konstaterat näringsunderskott.

Du behöver inte ta kosttillskott av hälsoskäl eller för att hjäpa din viktminskning. Mina klienter lyckas via program som inte bara skapar viktminskning, men som även tillfredsställer deras näringsbehov.

 1. Vegetabiliska antioxidanter är Moder Naturs medicinskåp

Direkt i anslutning till ämnet ovan, teorin om antioxidanter – alltså att vi bör äta livsmedel med höga antioxidanttal för att behålla hälsan – har upprepats av nästa alla dietister. Men det finns skäl att tro att denna teori är felaktig och att övertygelsen att antioxidanter har ett stort antal positiva hälsoeffekter bör omvärderas. Följande är de viktigaste bristerna i teorin:

 • Koncentrationen av antioxidanter från livsmedel uppgår till låga nivåer i organismen – mycket lägre än från naturliga antioxidanter.
 • Särskilt när det gäller flavonoider (växtmetaboliter som tros ha positiva hälsoeffekter genom cellsignalvägar och antioxidantverkningar), har tarmabsorptionen visats vara mycket låg och blodkoncentrationen till och med ännu lägre vid antioxidanternas metabolisering.
 • Ökningen av blodets antioxidantkapacitet efter en måltid rik på antioxidanter verkar huvudsakligen bero på en ökning av uratnivåerna, vilket är ett ämne vars produktion stimuleras av vissa sockertyper som finns i frukt och grönsaker.
 • Man bör inte undvika alla oxidativa processer i organismen p g a deras skadliga verkan. Vissa av dem kan vara sättet som hälsosamma celler kommunicerar med varandra eller en mekanism för att förstöra cancer- eller virusinfekterade celler.

Med ovanstående i åtanke, finns det någon anledning att öka intaget av antioxidanter?

Ditt mål om en näringsriktig kost och att öka din hälsa och mobilitet är fullt uppnåbart. Du behöver inte undvika mejeriprodukter, leta igenom mataffären efter produkter med högt antioxidantinnehåll eller ta kosttillskott. Du behöver inte göra några tester för att upptäcka allergier eller oroa dig för hur fort eller långsamt du kommer att gå ner i vikt.

Istället vill jag hjälpa dig att hitta anledningarna till att du inte går ner i vikt. Jag vill vända dessa anledningar till personliga segrar och få dig att behålla det positiva perspektivet. Som din personliga hälsocoach hjälper jag dig hitta en hälsosam vikt som gör att du kan leva lyckligare.

Mina program är utformade för individer som behöver hjälp med specifika viktminsknings- och hälsoproblem. De är dessutom utformade för att ge dig löpande stöd och för att du ska hålla dig frisk livet igenom.

När du känner dig redo att lära dig mer om en hälsosam livsstil och att äntligen börja gå ner i vikt, är du mycket välkommen att kontakta mig och boka en coachingsession på Skype! Varför vänta? Kontakta mig idag!

Gianluca Tognon

Gianluca Tognon

Gianluca Tognon är en italiensk näringslärare, talare, entreprenör och tidigare docent vid Göteborgs universitet. Han började sin karriär som biolog och tillbringade 15 år både i Italien och sedan i Sverige. Han har varit involverad i flera EU-forskningsprojekt och har omfattande arbetat och publicerat om sambandet mellan kost, livslängd och kardiovaskulär risk under hela livslängden och studerar också potentiella interaktioner mellan diet och gener. Hans arbete om Medelhavskost i Sverige har citerats av många tidningar världen över, bland annat bland Washington Post och The Telegraph. Som talare har han blivit inbjuden av Harvard University och det italienska multinationella livsmedelsföretaget Barilla.

Leave a Replay

About Me

I’m an Italian nutrition coach, speaker, entrepreneur and associate professor at the University of Gothenburg. I started MY career as a biologist and spent 15 years working both in Italy and then in Sweden.

Recent Posts

Sign up for our Newsletter

We never send Spam

TOP
Shares