Honung kan vara mer ondskefull än du trodde

honung

Skulle du ljuga för mig… honey?

Är du en outtröttlig honungsfrossare som hellre dör än spenderar hela dagen borta från din klibbiga favoritnjutning? Tycker du om att ha känslan av att din hals smeks av denna naturens autentiska gåva? Om två klara “Ja, jag älskar honung!” är ditt svar, och det vattnas redan i din mun, kan jag slå vad om att du vill veta mer om hur du ska försvara dig mot typiska honungsbedrägerier.

Men låt mig, innan vi ger oss in i denna diskussion, i korthet definiera vad honung är. Honung är en naturlig produkt som produceras av bin (Apis mellifera) från blommors nektar och andra växtsekret (eller sekret som växtsugande insekter lämnat på blomman). Bina kombinerar dessa substanser med andra enzym och lagrar sedan den dehydratiserade blandningen i en bikaka av bivax, där det mognar till den söta delikatess som många personer älskar. Olika fysiska typer[1] och former[2] av honung finns på marknaden idag.

Låter ganska snyggt, eller hur? Tyvärr kan honung blandas upp på olika och kreativa sätt.

Oskrupulösa försäljare har blandat upp hög-kostnadshonung sedan tidernas begynnelse. 1889 skrev Dr. Harvey W. Wiley, den första chefskemisten hos US Department of Agriculture, följande påstående: “Det finns ingen annat livsmedel som så genomgående har blandats upp som honung.” Mycket mer nyligen rapporterade den Pulitzer pris-vinnande journalisten Andrew Schneider 2011 att mer än tre fjärdedelar av den honumg som säljs i Amerikanska livsmedelsaffärer inte är precis vad bina producerar. Detta låter inte speciellt uppmuntrande, gör det?

Under många år har officiella kontroller av denna produkt mest inriktats på att detektera närvaron av pesticider eller farmaceutiska läkemedelsrester, liksom tungmetaller, och i praktiken ignorerat problemet med uppblandning. Det senare kan inkludera: tillsats av exogent (billigt) socker, bedrägeri med blombeteckningen, bedrägeri med geografisk benämning. Faktum är, trots detta, att ingen livsmedelskomponent eller tillsats kan lagligen tillsättas till honung (Codes Stand. 1981), en typisk honungsuppblandning är tillsatsen av sockersiraper under eller efter honungsproduktionen. Som alternativ kan bin ges majssirap med högt fruktosinnehåll i stället för uppletad nektar. Stärkelsebaserade sockersirapar, majssirap med högt fruktosinnehåll, glukossirap och sackarossirap, framställd från betor eller sockerrör, används alla för att blanda upp honungen. Det borde inte komma som en överraskning att lägga till billigt socker till denna produkt är en ganska enkel väg att minska produktkostnaderna, eftersom honung består nästan enbart av socker: fruktos (33 till 43%), glukos (25 till 35%) och sackaros, maltos eller polysaccharider (0 till 2%).

Europeiska Unionen reglerar och sätter standarder[3] för denna produkt vad gäller surhetsgrad, koncentration och typ av socker, 5-hydroximetylfurfural-innehåll, mineralinnehåll (aska), fuktighet och icke-vattenlösliga partiklar. Trots ansträngningar från europeiska tillsynsmyndigheter är dock honung fortfarande ett livsmedel som är ett av de mest förfalskade och uppblandade, speciellt som det är omöjligt att säskilja olika botaniska och geografiska ursprung. De mest noggranna och precisa kemiska analyserna (såsom NMR[4]) gör det möjligt att identifiera ingredienser som lagts till av bedrägeriskäl, men det kostar skjortan…

Enligt FAO[5] är mycket få biodlare medvetna om världsläget på honungsmarknaden och fenomenet med honungsuppblandning berör bade importerade produkter likväl som lokalt producerade.

Jag har alltid varit skeptisk vad gäller honung och dess påstådda hälsoegenskaper. Som en sockerkälla (oavsett om det adderats illegalt eller naturligt innehållandes), och så lätt som det kan överkonsumeras, tenderar jag att avråda från konsumtion, speciellt till personer som behöver gå ner i vikt. Om du trots detta inte kan avhålla dig från det, är mitt råd till dig att köpa det från en lokal pålitlig biodlare. Detta kommer inte att motverka risken av botanisk felklassificering (vilket jag inte ser som ett stort problem), men du kommer åtminstone att minska risken för att köpa majssirap med högt fruktosinnehåll till priset av honung.

Att undvika honungskonsumtion kommer definitivt att hjälpa dig att “avgifta” dig från söta produkter och det kommer att minska antalet kalorier du konsumerar. Om du använder honung i bakverk och kakor, till exempel, kan du överväga att byta ut dem mot torkade dadlar, russin eller helt enkelt frukt.

Uppblandad eller ej är honung en källa för adderat socker och måste hanteras såsom detta: dess konsumtion bör begränsas så mycket som möjligt.

 

[1] t.ex. pressad, centrifugerad och självrunnen.

[2] t.ex. vaxkaka, bitar, kristalliserad eller granulerad, honungskräm och värmebehandlad.

[3] Direktiv 2001/110/EC.

[4] Vissa hopp avseende upptäckt av honungsuppblandning kommer från nära-infraröd-teknik (NIR) och korrekta statistiska analyser. Dessa tekniker kan användas för att gruppera honungskvalitetsövervakning vad gäller uppblandning och kvantitetsuppskattningar av honungsinnehåll genom att korrelera med kemisk analys (Kumaravelu and Gopal, Proceedings of the 2014 International Conference of Food Properties (ICFP 2014) Kuala Lumpur, Malaysia, January 24-26, 2014).

[5] Food And Agriculture Organization (FAO): Aspects of honey adulteration – how to prevent the fraud.  http://teca.fao.org/discussion/aspects-honey-adulteration-how-prevent-fraud?page=1.

Gianluca Tognon

Gianluca Tognon

Gianluca Tognon är en italiensk näringslärare, talare, entreprenör och tidigare docent vid Göteborgs universitet. Han började sin karriär som biolog och tillbringade 15 år både i Italien och sedan i Sverige. Han har varit involverad i flera EU-forskningsprojekt och har omfattande arbetat och publicerat om sambandet mellan kost, livslängd och kardiovaskulär risk under hela livslängden och studerar också potentiella interaktioner mellan diet och gener. Hans arbete om Medelhavskost i Sverige har citerats av många tidningar världen över, bland annat bland Washington Post och The Telegraph. Som talare har han blivit inbjuden av Harvard University och det italienska multinationella livsmedelsföretaget Barilla.

Leave a Replay

About Me

I’m an Italian nutrition coach, speaker, entrepreneur and associate professor at the University of Gothenburg. I started MY career as a biologist and spent 15 years working both in Italy and then in Sweden.

Recent Posts

Sign up for our Newsletter

We never send Spam

TOP
Shares